Nakupujte efektivněji!

Chci také takhle nakupovat
Toto je Váš
nový pomocník.

Vyzvednutí skeneru

Skenery jsou umístěny před vstupem na prodejní plochu.
Skener připravený k použití
se automaticky rozsvítí.
Pro uvolnění skeneru
ve spodní řadě se dotkněte
obrazovky v místě
značeném tímto symbolem tělesně postižený
Nevlastníte-li kartu Globus
BONUS, zaregistrujte se ZDE,

nebo informačním centru
hypermarketu Globus.
U stěny nejprve naskenujte
svou kartu Globus BONUS.

Skenování

Popis skeneru

Skenování

Zobrazit popis
skeneru.

V případě, že se vám nedaří výrobek naskenovat a zboží je opatřeno i jiným čárovým kódem, pokuste se naskenovat tento čárový kód. Pokud i přesto nelze výrobek naskenovat ponechte jej ve svém nákupu, ale upozorněte na něj obsluhu na pokladnách Scan&Go.

Vážené zboží, které jste zakoupili v oddělení ovoce a zelenina a nebo řeznictví a lahůdky, je opatřeno etiketou, kterou naskenujte.

Pro naskenování zboží namiřte skener přímo na čárový kód výrobku ze vzdálenosti cca 15 cm. Čárové kódy na regálech nejsou určeny pro skenování zboží (nevztahuje se na zboží bez čárových kódů – pečivo, ovoce, zelenina). Čárové kódy všech výrobků a jejich druhů skenujte vždy jednotlivě.
A stiskněte tlačítko “skenování”.
Celková hodnota nákupu je vždy uvedena ve spodní části obrazovky.
Počet kusů výrobku.
Pro odstranění zboží ze seznamu stiskněte tlačítko “mínus”.
Naskenujte čárový kód daného výrobku, který poté vraťte zpět do regálu.

Na co si dát pozor!

Kusové zboží
Zboží bez čárových kódu (pečivo, ovoce, zelenina) je vždy dodatečně označeno přímo u výrobku.
Dodatečné označení
kusového zboží
Slevové kupony a věrnostní karty
Chcetel-li u pokladny uplatnit čárové kódy z dárkových poukázek, věrnostních karet, lístků na vyplacení vratných záloh apod., naskenujte je až při placení u pokladny Scan&Go.
Akce
Nakupujete-li zboží v akci, např. 2+1 zdarma, je vždy nutné naskenovat čárové kódy ze všech tří výrobků. Výrobek zdarma vám bude automaticky odečten na pokladně.
Elektronická ochrana
Zboží s ochrannými prvky
Při naskenování zboží s elektronickou ochranou (např. CD, alkoholické nápoje, textil) budete upozorněni na to, že takto označené zboží je nutné předložit při zaplacení obsluze na pokladnách Scan&Go, která ochranný prvek sejme.
Pivní přepravky
Pivní přepravky si naskenujte v oddělení nápojů, nebo vám budou naskenovány na pokladně.
Všechny čtyři pokladny
přijímají bezhotovostní
platby, z toho 2
slouží i pro platby
v hotovosti

Platba

Již od prvního nákupu může dojít k namátkové kontrole, která bude provedena obsluhou a bude se týkat náhodně vybraných výrobků z vašeho nákupu. V případě, že bude zjištěn rozdíl, bude vždy provedena kontrola celého nákupu.
Zobrazit kompletní pravidla
Přejděte k pokladnám Scan&Go a naskenujte speciální čárový kód „Konec nákupu“.
Pokud nebudete vyzvání ke kontrole,
odložte skener do držáku a přejděte k volné pokladně. Zde naskenujte svou kartu globus bonus a proveďte platbu u jedné z pokladen ScanGo. Všechny pokladny přijímají bezhotovostní platby, z toho vybrané slouží i pro platby v hotovosti.
Pokud budete vyzvání ke kontrole,
vyčkejte prosím na příchod obsluhy a předejte ji skener i nakoupené zboží ke kontrole.

Globus Bonus a Scan&Go na jediné kartě

Získejte skvělé výhody věrnostního programu Globus Bonus
a oblíbené služby Scan&Go v jednom.

Registrujte se v informačním centru výše uvedených hypermarketů.

Více o výhodách programu
Karta Globus Bonus